ELEKTRIČNA DIZALA SA STROJARNICOM  

STANDARDNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Nosivost Kabina Vrata Vozno okno Jama Nadvišenje Brzina
320kg 1000x900 700 1350x1360 1200-1300 3600-3800 1,0 - 1,6 m/s
480kg 1050x1200 800 1500x1670 1200-1300 3600-3800 1,0 - 1,6 m/s
630kg 1100x1400 800 1600x1850 1200-1300 3600-3800 1,0 - 1,6 m/s
800kg 1400x1350 900 1850x1800 1200-1300 3600-3800 1,0 - 1,6 m/s
1000kg 1400x1600 900 2050x1850 1200-1300 3600-3800 1,0 - 1,6 m/s
1250kg 1700x1500 1000 2150x2000 1200 3600 1,0 m/s
1500kg 1900x1750 1000 2350x2300 1200 3600 1,0 m/s
 

ELEKTRIČNA DIZALA BEZ STROJARNICE (MRL)  

STANDARDNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Nosivost Kabina Vrata Vozno okno Jama Nadvišenje Brzina
630kg (1:1) 1100x1400 900 1600x1800 400 3400 (3300) 1,0 m/s
630kg (2:1) 1100x1400 900 1600x1800 400 3100 (3000) 1,0 m/s
1000kg (1:1) 1100x2100 900 1600x2500 400 3400 (3300) 1,0 m/s
1000kg (2:1) 1100x2100 900 1600x2500 400 3100 (3000) 1,0 m/s


Za specijalne, unikatne izvedbe prema zahtjevima kupaca molimo kontaktirajte nas.